Giới thiệu khoa Quản lý kinh doanh, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Với định hướng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu theo hướng ứng dụng, là địa chỉ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động. Khoa QLKD không ngừng nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - giảng viên, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng và phương pháp dạy học theo hướng tích cực nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

  • Thứ Sáu, 07:44 16/10/2020

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu Trung tâm Đào tạo Sau đại học

Video giới thiệu Trung tâm Đào tạo Sau đại học

Thứ Sáu, 09:00 24/12/2021
Đại học Công nghiệp Hà Nội: Đổi mới và kết quả năm học 2020 - 2021

Đại học Công nghiệp Hà Nội: Đổi mới và kết quả năm học 2020 - 2021

Thứ Sáu, 07:20 15/10/2021
Thông điệp của Hiệu trưởng nhân dịp năm học mới 2021 - 2022

Thông điệp của Hiệu trưởng nhân dịp năm học mới 2021 - 2022

Thứ Ba, 07:22 12/10/2021
Bản tin số 8 kênh truyền hình HaUI-TV

Bản tin số 8 kênh truyền hình HaUI-TV

Thứ Năm, 11:57 17/12/2020
Kết quả năm học 2019 - 2020 và mục tiêu phát triển đại học thông minh

Kết quả năm học 2019 - 2020 và mục tiêu phát triển đại học thông minh

Thứ Tư, 10:17 04/11/2020

Các bài đã đăng

Đại học Công nghiệp Hà Nội: 124 năm xây dựng và phát triển

Đại học Công nghiệp Hà Nội: 124 năm xây dựng và phát triển

Thứ Ba, 16:00 07/06/2022
Video giới thiệu Trường Ngoại ngữ - Du lịch

Video giới thiệu Trường Ngoại ngữ - Du lịch

Thứ Hai, 08:29 30/05/2022
Video giới thiệu Trung tâm Công nghệ ô tô và Đào tạo lái xe

Video giới thiệu Trung tâm Công nghệ ô tô và Đào tạo lái xe

Thứ Năm, 09:40 06/01/2022
Video giới thiệu Trung tâm Đào tạo Sau đại học

Video giới thiệu Trung tâm Đào tạo Sau đại học

Thứ Sáu, 09:00 24/12/2021
Đại học Công nghiệp Hà Nội: Đổi mới và kết quả năm học 2020 - 2021

Đại học Công nghiệp Hà Nội: Đổi mới và kết quả năm học 2020 - 2021

Thứ Sáu, 07:20 15/10/2021
Thư viện số Đại học công nghiệp Hà Nội - Nơi khơi nguồn tri thức

Thư viện số Đại học công nghiệp Hà Nội - Nơi khơi nguồn tri thức

Thứ Hai, 07:08 05/10/2020
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Nơi kiến tạo thành công

Đại học Công nghiệp Hà Nội - Nơi kiến tạo thành công

Thứ Sáu, 18:16 23/08/2019
Video giới thiệu 39 Ngành đào tạo của Nhà trường

Video giới thiệu 39 Ngành đào tạo của Nhà trường

Thứ Ba, 13:06 02/04/2019
Giới thiệu cơ sở đào tạo Hà Nam, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Giới thiệu cơ sở đào tạo Hà Nam, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:49 22/03/2019
Khoa Quản lý kinh doanh - Hành trình phát triển và hội nhập

Khoa Quản lý kinh doanh - Hành trình phát triển và hội nhập

Thứ Năm, 07:37 20/12/2018

Video giới thiệu