Giới thiệu khoa Quản lý kinh doanh, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Với định hướng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu theo hướng ứng dụng, là địa chỉ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động. Khoa QLKD không ngừng nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - giảng viên, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng và phương pháp dạy học theo hướng tích cực nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

  • Thứ Sáu, 07:44 16/10/2020