Video giới thiệu 39 Ngành đào tạo của Nhà trường

video giới thiệu 34 Ngành đào tạo của Nhà trường

TT

NGÀNH ĐÀO TẠO

LINK BÀI VIẾT GIỚI THIỆU NGÀNH

1

Ngành Thiết kế thời trang

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61771

2

Ngành Quản trị kinh doanh

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61730

3

Ngành Marketing

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61731

4

Ngành Tài chính - Ngân hàng

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61824

5

Ngành Kế toán

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61733

6

Ngành Kiểm toán

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61734

7

Nghành Khoa học máy tính

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61739

8

Ngành Kỹ thuật phần mềm

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61741

9

Ngành Hệ thống thông tin

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61742

10

Ngành Công nghệ thông tin

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61744

11

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61746

12

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61747

13

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61749

14

Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61750

15

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61752

16

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/62039

17

Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61754

18

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61755

19

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61756

20

Ngành Công nghệ thực phẩm

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61757

21

Ngành Công nghệ dệt, may

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61758

22

Ngành Công nghệ vật liệu dệt, may

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61759

23

Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61760

24

Ngành Ngôn ngữ Anh

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61761

25

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61763

26

Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61764

27

Ngành Kinh tế đầu tư

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61765

28

Ngành Du lịch

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61766

29

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61768

30

Ngành Quản trị khách sạn

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61769

31

Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61743

32

Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61740

33

Ngành Quản trị nhân lực

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61735

34

Ngành Quản trị văn phòng

https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/61738

  • Thứ Ba, 13:06 02/04/2019

Tags: