Tin tiêu điểm

Video giới thiệu Trung tâm Đào tạo Sau đại học

Video giới thiệu Trung tâm Đào tạo Sau đại học

Thứ Sáu, 09:00 24/12/2021
Đại học Công nghiệp Hà Nội: Đổi mới và kết quả năm học 2020 - 2021

Đại học Công nghiệp Hà Nội: Đổi mới và kết quả năm học 2020 - 2021

Thứ Sáu, 07:20 15/10/2021
Thông điệp của Hiệu trưởng nhân dịp năm học mới 2021 - 2022

Thông điệp của Hiệu trưởng nhân dịp năm học mới 2021 - 2022

Thứ Ba, 07:22 12/10/2021
Bản tin số 8 kênh truyền hình HaUI-TV

Bản tin số 8 kênh truyền hình HaUI-TV

Thứ Năm, 11:57 17/12/2020
Kết quả năm học 2019 - 2020 và mục tiêu phát triển đại học thông minh

Kết quả năm học 2019 - 2020 và mục tiêu phát triển đại học thông minh

Thứ Tư, 10:17 04/11/2020

Các bài đã đăng

Đào tạo Sau đại học tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đào tạo Sau đại học tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Ba, 07:03 19/03/2024
Giới thiệu HaUI năm 2024

Giới thiệu HaUI năm 2024

Thứ Năm, 10:53 22/02/2024
HaUI – Đào tạo nhân lực chất lượng cao để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

HaUI – Đào tạo nhân lực chất lượng cao để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

Thứ Bảy, 12:10 18/11/2023
Khoa Điện tử - 25 năm một chặng đường phát triển

Khoa Điện tử - 25 năm một chặng đường phát triển

Chủ Nhật, 17:06 05/11/2023
Ngành cơ khí, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Hành trình 125 năm, tự hào và quyết tâm đổi mới

Ngành cơ khí, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Hành trình 125 năm, tự hào và quyết tâm đổi mới

Chủ Nhật, 12:08 29/10/2023
Đại học Công nghiệp Hà Nội: Đổi mới và kết quả năm học 2020 - 2021

Đại học Công nghiệp Hà Nội: Đổi mới và kết quả năm học 2020 - 2021

Thứ Sáu, 07:20 15/10/2021
Toàn cảnh Đại học Công nghiệp Hà Nội: Giới thiệu 360° HaUI

Toàn cảnh Đại học Công nghiệp Hà Nội: Giới thiệu 360° HaUI

Thứ Hai, 17:36 12/04/2021
Giới thiệu 7 nhóm ngành đào tạo 2021

Giới thiệu 7 nhóm ngành đào tạo 2021

Thứ Hai, 17:29 05/04/2021
Giới thiệu 41 ngành đào tạo đại học năm 2021

Giới thiệu 41 ngành đào tạo đại học năm 2021

Thứ Hai, 17:02 05/04/2021
Giới thiệu khoa Quản lý kinh doanh, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Giới thiệu khoa Quản lý kinh doanh, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 07:44 16/10/2020

Video giới thiệu