Phóng sự Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2022 - 2026; công bố Nghị quyết của Hội đồng trường về việc bổ nhiệm lần đầu 02 Phó Hiệu trưởng và thành lập Trường Ngoại ngữ - Du lịch

Phóng sự Lễ bàn giao thiết bị của Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam

Video ảnh Hội thảo khoa học quốc tế Nghiên cứu về Quản lý và Đổi mới Công nghệ 2021 (ICRMAT 2021)

Video giới thiệu Trung tâm Công nghệ ô tô và Đào tạo lái xe

Video giới thiệu Trung tâm Đào tạo Sau đại học

Đại học Công nghiệp Hà Nội: Đổi mới và kết quả năm học 2020 - 2021