Video ảnh: DUCAPITAL Holding trao tặng đèn học thông minh cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội

Video ảnh: Sinh viên HaUI đạt thành tích cao tại Cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 30

Tuổi trẻ Đại học Công nghiệp Hà Nội sôi nổi, sáng tạo trong tháng thanh niên 2022

Đại học Công nghiệp Hà Nội: 124 năm xây dựng và phát triển

Video giới thiệu Trung tâm Công nghệ ô tô và Đào tạo lái xe

Video giới thiệu Trung tâm Đào tạo Sau đại học