Phóng sự về Trung tâm Đào tạo Quốc phòng và An ninh, Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thông điệp của Hiệu trưởng nhân dịp năm học mới 2021 - 2022

Chung kết cuộc thi “Tìm kiếm tài năng MC - HaUI 2021”

Đại học Công nghiệp Hà Nội: Đổi mới và kết quả năm học 2020 - 2021

Toàn cảnh Đại học Công nghiệp Hà Nội: Giới thiệu 360° HaUI

Giới thiệu 7 nhóm ngành đào tạo 2021