Hành trình về nguồn của Đảng bộ bộ phận Trường Ngoại ngữ - Du lịch

Trường Ngoại ngữ - Du lịch tổ chức Hội thảo thực tập tại Đài Loan

Hội thảo quốc tế: “Du lịch thông minh và phát triển bền vững: Tiềm năng, cơ hội và thách thức”

Đào tạo Sau đại học tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Giới thiệu HaUI năm 2024

HaUI – Đào tạo nhân lực chất lượng cao để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước