Tổng kết hoạt động hợp tác doanh nghiệp tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Quản lý Kinh doanh và khoa Kế toán - Kiểm toán

Ứng dụng công nghệ mới cho đại học thông minh ở Việt Nam - Bản tin phát sóng trên VTV1

Đại học Công nghiệp Hà Nội - Nơi kiến tạo thành công

Video giới thiệu 34 Ngành đào tạo của Nhà trường

Giới thiệu cơ sở đào tạo Hà Nam, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội