Bản tin đặc biệt: Đại học Công nghiệp Hà Nội - Dấu ấn đặc biệt năm 2022

Năm 2022 đã khép lại, có lẽ với chúng ta, 365 ngày qua là một năm thực sự đáng nhớ với những thành công, những dấu ấn đặc biệt mang tên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

  • Thứ Sáu, 09:15 20/01/2023

Tags: