Đại học Công nghiệp Hà Nội: 124 năm xây dựng và phát triển

Đại học Công nghiệp Hà Nội đang nỗ lực để bắt kịp với thời đại thông tin toàn cầu, thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và vì những giấc mơ vươn ra thế giới, vượt ra khỏi Việt Nam. Giấc mơ của sinh viên là nắm bắt hiện thực và hướng đến tương lai, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội luôn nuôi dưỡng và nâng cao giá trị của những giấc mơ đó.

Xem thêm

Video giới thiệu Trường Ngoại ngữ - Du lịch

Tiếp bước truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội – cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Trường Ngoại ngữ - Du lịch luôn vươn mình, không ngừng đổi mới toàn diện, đồng bộ; chủ động hội nhập quốc tế trong hợp tác, đào tạo và nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với ứng dụng thực tiễn; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo nhằm đưa ra nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận, bắt kịp những xu thế mới của thời đại; chú trọng giáo dục cho sinh viên những kiến thức chuyên môn, tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm đáp ứng với nhu cầu của thị trường.

Xem thêm

Giới thiệu khoa Quản lý kinh doanh, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Với định hướng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu theo hướng ứng dụng, là địa chỉ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động. Khoa QLKD không ngừng nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - giảng viên, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng và phương pháp dạy học theo hướng tích cực nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Xem thêm