Tin tiêu điểm

Video giới thiệu Trung tâm Đào tạo Sau đại học

Video giới thiệu Trung tâm Đào tạo Sau đại học

Thứ Sáu, 09:00 24/12/2021
Đại học Công nghiệp Hà Nội: Đổi mới và kết quả năm học 2020 - 2021

Đại học Công nghiệp Hà Nội: Đổi mới và kết quả năm học 2020 - 2021

Thứ Sáu, 07:20 15/10/2021
Thông điệp của Hiệu trưởng nhân dịp năm học mới 2021 - 2022

Thông điệp của Hiệu trưởng nhân dịp năm học mới 2021 - 2022

Thứ Ba, 07:22 12/10/2021
Bản tin số 8 kênh truyền hình HaUI-TV

Bản tin số 8 kênh truyền hình HaUI-TV

Thứ Năm, 11:57 17/12/2020
Kết quả năm học 2019 - 2020 và mục tiêu phát triển đại học thông minh

Kết quả năm học 2019 - 2020 và mục tiêu phát triển đại học thông minh

Thứ Tư, 10:17 04/11/2020

Các bài đã đăng

Giới thiệu HaUI năm 2023

Giới thiệu HaUI năm 2023

Thứ Sáu, 15:52 17/03/2023
Giới thiệu HaUI: Chào mừng năm học mới 2022 - 2023

Giới thiệu HaUI: Chào mừng năm học mới 2022 - 2023

Chủ Nhật, 15:50 06/11/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội: 124 năm xây dựng và phát triển

Đại học Công nghiệp Hà Nội: 124 năm xây dựng và phát triển

Thứ Ba, 16:00 07/06/2022
Video giới thiệu Trường Ngoại ngữ - Du lịch

Video giới thiệu Trường Ngoại ngữ - Du lịch

Thứ Hai, 08:29 30/05/2022
Video giới thiệu Trung tâm Công nghệ ô tô và Đào tạo lái xe

Video giới thiệu Trung tâm Công nghệ ô tô và Đào tạo lái xe

Thứ Năm, 09:40 06/01/2022
Giới thiệu 7 nhóm ngành đào tạo 2021

Giới thiệu 7 nhóm ngành đào tạo 2021

Thứ Hai, 17:29 05/04/2021
Giới thiệu 41 ngành đào tạo đại học năm 2021

Giới thiệu 41 ngành đào tạo đại học năm 2021

Thứ Hai, 17:02 05/04/2021
Giới thiệu khoa Quản lý kinh doanh, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Giới thiệu khoa Quản lý kinh doanh, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 07:44 16/10/2020
Thư viện số Đại học công nghiệp Hà Nội - Nơi khơi nguồn tri thức

Thư viện số Đại học công nghiệp Hà Nội - Nơi khơi nguồn tri thức

Thứ Hai, 07:08 05/10/2020
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Nơi kiến tạo thành công

Đại học Công nghiệp Hà Nội - Nơi kiến tạo thành công

Thứ Sáu, 18:16 23/08/2019

Video giới thiệu