Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh: HaUI đã chủ động, sẵn sàng hội nhập trước thách thức của CMCN 4.0

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh: HaUI đã chủ động, sẵn sàng hội nhập trước thách thức của CMCN 4.0

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã dành cho Bản tin Truyền thông của Trường cuộc trao đổi về thành tựu 120 năm Đại học Công nghiệp Hà Nội và đào tạo nguồn nhân lực thời kỳ cách mạng CN 4.0.

  • Thứ Bảy, 11:37 13/10/2018

Tags: