Video giới thiệu Trường Ngoại ngữ - Du lịch

Tiếp bước truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội – cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Trường Ngoại ngữ - Du lịch luôn vươn mình, không ngừng đổi mới toàn diện, đồng bộ; chủ động hội nhập quốc tế trong hợp tác, đào tạo và nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với ứng dụng thực tiễn; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo nhằm đưa ra nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận, bắt kịp những xu thế mới của thời đại; chú trọng giáo dục cho sinh viên những kiến thức chuyên môn, tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm đáp ứng với nhu cầu của thị trường.

  • Thứ Hai, 08:29 30/05/2022

Tags: