Ngày hội việc làm với gần 10.000 cơ hội việc làm cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội

Với chủ đề “Nơi gặp gỡ giữa Doanh nghiệp và Sinh viên”, ngày 20/4/2019, gần 90 doanh nghiệp uy tín đã tham gia Ngày hội việc làm Đại học Công nghiệp năm 2019, tạo ra gần 10.000 cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho sinh viên.

Xem thêm

Hội đồng GDQP&AN Trung ương kiểm tra công tác GDQP&AN năm 2019 tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh Trung ương kết luận, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên sau buổi kiểm tra công tác đào tạo của Trung tâm ngày 19/04/2019.

Xem thêm