Hội đồng GDQP&AN Trung ương kiểm tra công tác GDQP&AN năm 2019 tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh Trung ương kết luận, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên sau buổi kiểm tra công tác đào tạo của Trung tâm ngày 19/04/2019.

Xem thêm